parallax background

شرکت سبز بهار فارس به پشتوانه دو نسل تجربه در صنعت مواد عذایی در سال 1383 با هدف تامین مواد غذایی باکیفیت برای هر خانوار ایرانی تاسیس شده است. و تا به کنون در زمینه ی واردات و بسته بندی مواد غذایی فعالیت داشته ایم. در شرکت سبزبهار فارس تلاش هر روزه ی تک تک اعضا بر این است که قدمی هرچند کوچک در راستای بهبود سطح زندگی هر خانوار ایرانی به وسیله ی بهبود کیفیت مواد غذایی و افزایش اشتغال زایی برداریم.